وبسایت و اپلیکیشن جامع شهـرک اکباتان
وبسایت و اپلیکیشن جامع شهـرک اکباتان

در هفته های اخیر اجاره زمین چمن مصنوعی کوچک ورزشگاه باشگاه راه آهن در اکباتان در حدود 40 درصد افزایش یافته و این افزایش ناگهانی برخی از ورزشکاران را حسابی دلگیر کرده است.

به گزارش «4 اکباتان»، تا پیش از این رقم اجاره هر سانس زمین چمن مصنوعی 9 نفره در ورزشگاه راه آهن حدود 220 هزار تومان قیمت داشت اما به یکباره این عدد در روزهای اخیر به حدود 400 هزار تومان رسیده و به این ترتیب بسیاری از تیمداران ورزشی امکان استفاده از امکانات این مجموعه را از دست داده اند.

شنیده ها حکایت از این دارد که نفر جدیدی که در چند هفته اخیر توسط مدیران صندوق پس انداز کارکنان شرکت راه آهن به عنوان مسوول و متولی این مجموعه انتخاب شده است با عددی بسیار بیشتر از پیشنهاد مالی سایر افراد که تمایل به پیمانکاری داشته اند، به میدان آمده و موفق به در اختیار گرفتن زمام امور شده و به همین دلیل در نخستین گام مجبور به افزایش ناگهانی و خارج از عرف اجاره سانس های ورزشی شده است.

در این رابطه پیگیری ها از مدیران صندوق بازنشستگی راه آهن به عنوان پیمانکار اصلی مجموعه ورزشی راه آهن و همچنین تربیت بدنی شمالغرب تهران در جریان خواهد بود و به محض دریافت پاسخ، مطالب منعکس خواهد شد.